«Η φτώχεια στην Ελλάδα σήμερα δεν αντέχει άλλες Ασκήσεις επί Χάρτου»

Κατηγορία: Παρεμβάσεις & Τοποθετήσεις

Για την πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
 
Δελτίο Τύπου, 17/10/2014
 

Το Δ.Σ του Ελληνικού Δικτύου Καταπολέμησης τς Φτώχειας και η Ομάδα Υλοποίησης του ΕΜΙΝ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με την κυβερνητική εξαγγελία για την πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

"Σήμερα 17 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης της Φτώχειας, το Ελληνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας, φορέας υλοποίησης του προγράμματος "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος" (ΕΜΙΝ) τοποθετείται στην εξαγγελία της κυβέρνησης για την πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος όπως αναφέρθηκε, γιατί άραγε αλλάζει ο όρος;).
 
Η Ελλάδα κατατάσσεται επί μακρά σειρά ετών μεταξύ των χωρών με τους υψηλότερους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην ΕΕ καθώς και μεταξύ των ελάχιστων χωρών που δεν είχαν μέχρι τώρα προβεί στην εφαρμογή ενός ελάχιστους εγγυημένου εισοδήματος. Σήμερα – και εν μέσω παρατεταμένης κρίσης, με άνω του 1/3 του πληθυσμού στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού- επιχειρεί να θέσει σε εφαρμογή ένα βασικό δίχτυ ασφάλειας.
 
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας αξιολόγησε θετικά την εξαγγελία της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος το 2012, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο συμπεριλήφθη στο δεύτερο μνημόνιο και παρακολούθησε με προσοχή τις εξελίξεις, διεκδικώντας μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης για το σχεδιασμό του. 
Η κυβέρνηση παρουσίασε την πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (EEE) στις 14.10.2014 σε μια κλειστή συνάντηση, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες επί σειρά ετών στηρίζουν τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες καλύπτοντας ελλείψεις του συστήματος κοινωνικής προστασίας. 
 
Με βάση τις εξαγγελίες επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
 
Α. Σε σχέση με την στόχευση του μέτρου
 
• Η στόχευση μόνο στο 7% το πληθυσμού που ζει κάτω από τα όρια της ακραίας φτώχειας, δεν προβλέπεται να έχει ουσιαστικό αναδιανεμητικό χαρακτήρα και να δημιουργήσει το επιθυμητό δίχτυ ασφαλείας και αξιοπρέπειας. Το υπόλοιπο 30% του πληθυσμού παραμένει ανέγγιχτο, εκτός εμβέλειας του προγράμματος.
• Δεν έχει αποσαφηνιστεί τί θα γίνει με τα υπόλοιπα επιδόματα που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού. Ο ενδεχόμενος συμψηφισμός τους παραπέμπει σε αποδόμηση και των τελευταίων υπολοίπων του Κράτους Πρόνοιας.
• Το ύψος του ΕΕΕ όπως περιγράφεται αποκλίνει σημαντικά από το πραγματικό κόστος διαβίωσης και δεν διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής. Επίσης δεν ξεκαθαρίζεται πως θα διασφαλιστεί ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα επωφεληθούν. Πόσο καλύτερα π.χ θα είναι μια τετραμελής οικογένεια δικαιούχων του ΕΕΕ από ότι είναι σήμερα; Με βάση ποιές μελέτες αποφασίστηκαν τα προτεινόμενα ποσά;
 

Β. Σε σχέση με την εφαρμογή:

• Η άμεση εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνεται σημαντική και απαραίτητη στην εφαρμογή του θεσμού, ωστόσο όπως αναφέρθηκε, η επιλογή των συγκεκριμένων 13 δήμων στο πιλοτικό τουλάχιστον στάδιο, έγινε κυρίως με βάση την διαχειριστική τους ετοιμότητα. Πώς θα ενισχυθούν οι Δήμοι στο στάδιο της εθνικής εφαρμογής, με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για να διαχειριστούν το Ε.Ε.Ε. με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες γενικής περικοπής πόρων, υπέρογκων χρεών και έλλειψης προσωπικού;
• Eκκρεμεί η δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου. Επίσης, δεν υπάρχει μελέτη σχετικά με το διαχειριστικό κόστος και τον συντονιστικό μηχανισμό εφαρμογής και αξιολόγησης του μέτρου. Ποιό εκτιμάται ότι είναι το κόστος της διαχειριστικής εφαρμογής του;
• Κρίνουμε, καταρχήν θετικά την προσπάθεια να αναπτυχθούν συνέργειες με τους δύο επιπλέον άξονες προσφοράς υπηρεσιών υποστήριξης που εξαγγέλθηκαν (Μέτρα Στήριξης Αστέγων και Πολιτικές Ενεργητικής Απασχόλησης στις οποίες ωστόσο, ήδη, έχουμε εντοπίσει αδυναμίες και κενά). 
 
Επιπλέον, προβληματιζόμαστε σχετικά με την ανάπτυξη συνεργειών και εντοπίζουμε ασυνέπειες και ασάφειες:
 
α) τόσο σε επίπεδο πολιτικών και υπηρεσιών (μας προβληματίζει ιδιαιτέρως η έλλειψη διασύνδεσης με τον άξονα 9 στο Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας) όσο και σε επίπεδο προβλεπόμενων εμπλεκομένων φορέων στο στάδιο υλοποίησης (ΟΤΑ, συναρμόδια υπουργεία, άλλοι φορείς). 
 
β) Η έλλειψη διαφάνειας και κοινωνικού διαλόγου κατά τον σχεδιασμό και την προετοιμασία του μέτρου καταδεικνύει τον αποκλεισμό των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών που μόνο επιγραμματικά αναφέρονται. Ποιός θα είναι ο ρόλος της Κονωνίας των Πολιτών; 
 
• Τέλος το ζήτημα της χρηματοδότησης του θεσμού γεννά σοβαρές ανησυχίες για την βιωσιμότητά του και την ουσιαστική υλοποίησή του. Η κυβέρνηση συνδέει την καθολική εφαρμογή του μέτρου με το πρωτογενές πλεόνασμα χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η ραγδαία πτώση του ΑΕΠ και η αβεβαιότητα ύπαρξης πλεονασμάτων στο μέλλον.
Η εισαγωγή του ΕΕΕ ως θεσμού που θα εγγυάται την αξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου του πληθυσμού μέσα από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής προστασίας υπήρξε μια από τις πάγιες και βασικές διεκδικήσεις του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια.
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΕΜΙΝ, το Δίκτυο την 01.10.2014 οργάνωσε Ημερίδα Διαβούλευσης για το Ε.Ε.Ε προσκαλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε διάλογο και με την εκπροσώπηση άλλων Ευρωπαϊκών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλοί από τους προβληματισμούς μας αποτελούν αποτελέσματα αυτής της δαδικασίας.
Στην παρούσα συγκυρία κρίνουμε ότι η εφαρμογή του μέτρου μέσα στο τοπίο της ευρύτερης έλλειψης στρατηγικού σχεδίου κοινωνικής πολιτικής και συντονιστικού μηχανισμού σε επίπεδο εφαρμογής, κινδυνεύει να έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα στο βαθμό που δεν περιορίζει τις κοινωνικές ανισότητες και την περαιτέρω φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού.
Το Ε.Ε.Ε. κινδυνεύει να καταλήξει άλλο ένα μέτρο που προσθέτει «νερό στη θάλασσα».
Η Ελληνική κοινωνία το χρειάζεται κι εμείς θα εξακολουθήσουμε να το διεκδικούμε.
 
Καλούμε την κυβέρνηση:
 
• Να δημοσιοποιήσει άμεσα τα τεχνικά στοιχεία του Ε.Ε.Ε. και τις μελέτες στις οποίες βασίστηκε ο καθορισμός των δικαιούχων και των προτεινόμενων ποσών. 
• Να ξεκινήσει άμεσα ανοιχτή διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του Ε.Ε.Ε. με στόχο την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του. 
• Να δεσμευτεί άμεσα για την καθολική εφαρμογή του Ε.Ε.Ε. σε βάθος τετραετίας σε όλο τον πληθυσμό που ζεί κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας, διασφαλίζοντας ότι θα αποτελεί μέρος του Εθνικού προϋπολογισμού και δεν θα συνδέεται με πιθανά πλεονάσματα Το Ε.Ε.Ε. πρέπει να εγγυάται αξιοπρεπή διαβίωση για όλο τον πληθυσμό.
• Το Ε.Ε.Ε. να αποτελέσει τη βάση μιας συνολικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και των αποκλεισμών για ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σχέδιο κοινωνικής προστασίας.
Τότε και μόνο τότε ‘το νερό θα έχει μπεί στο αυλάκι’ της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης".
 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Διεύθυνση: Μαυροματαίων 43, 10434

Τηλ.: 210 8259880

Φαξ: 210 8259880

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Φόρμα Επικοινωνίας